ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Декларация за защита на личните данни I Основни термини и информация I Обработка на личните данни I

Споделяне I Сигурност I Период на обработкаБисквитки I Newsletter Вашите права I Актуализиране I

Отговорност DPO I ЧЗВ I Линкове I Analytics I Adwords I Facebook

 

Декларация за защита на личните данни

Първо, трябва да кажем, че защитата на личните ви данни е важна задача. Валео Травъл ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Боянски водопад 12, Идентификационен No .: BG131486487, вписано в търговския регистър на Софийски Градски Съдобщинския съд, ф.д. 10199/2005г. "Валео Травъл" ООД оценява вашето доверие, което ни гласувате, използвайки нашите услуги. Обещаваме да защитаваме личните данни, които предоставяте.

На този уебсайт ще намерите информация за това защо, кога, как и какви лични данни обработва Валео Травъл ООД. Ще научите как да се свържете с нас, ако имате въпроси относно обработката на личните ви данни или как да поправите личните данни.

Политиката за защита на личните данни може да бъде променена и актуализирана от Валео Травъл ООД при определени обстоятелства. Ето защо Ви молим да посещавате тази уеб страница, съдържанието, на която е във Ваш интерес, както и да сте сигурни, че сте се запознали със съдържанието й.

Валео Травъл ООД се ангажира да вземе всички мерки, за да предотвратяване на злоупотребата с предоставените от вас лични данни. Вашите лични данни ще бъдат обработени само, ако има правно основание за тяхната обработка. Благодарим Ви, че използвате нашите услуги!

 

Основни термини и информация

Преди да продължим и да опишем защо, кога, как и какви лични данни обработва Валео Травъл ООД, трябва да обясним някои основни термини относно защитата на личните данни. Вярваме, че ще получите по-добра представа и ще разберете причините, поради които Валео Травъл ООД обработва личните данни по определен начин.

 • Лични данни

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице (субект на данните). Физическо лице, което може да бъде идентифицирано, може да бъде идентифицирано пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор (име, ЕГН номер, онлайн идентификатор) или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологическата, генетичната, психическата или социалната идентичност на това физическо лице.

 • Специални категории лични данни

Това е само нов термин за чувствителни лични данни. Тази категория обхваща лични данни, които могат да навредят на субекта на данните в обществото, на работното място, в училище или които могат да доведат до неговата дискриминация. Такива лични данни обикновено разкриват неговия или нейния расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации и включват обработка на генетични данни, биометрични данни с цел уникална идентификация на физическо лице, данни относно здравето или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическо лице.

 • Субект на данните

Субектът на данните е физическо лице, за което се отнасят личните данни и който може да бъде идентифициран или се индентифицира от личните данни.

 • Контрольор на лични данни

Контрольорът е физическо или юридическо лице, което определя целите и средствата за обработка на лични данни и носи основната отговорност за обработката. Освен ако в настоящите правила или в определени условия на услугата не е посочено друго, Валео Травъл ООД е администраторът на лични данни.

 • Обработващ на лични данни

Обработващият е физическо или юридическо лице, което обработва лични данни от името на администратора въз основа на инструкциите на администратора.

 • Обработка на лични данни

Обработка означава всяка операция или набор от операции, които се извършват върху лични данни или набор от лични данни, независимо дали чрез автоматизирани средства, като например събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, използване, оповестяване чрез предаване, разпространение или по друг начин предоставяне, привеждане в съответствие или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

 • Коя правна уредба обхваща обработката на лични данни?

Обработката на лични данни се регулира главно от Регламент на Европейския парламент и на Съвета (ЕС) 2016/679 ("GDPR"). Националните регламенти могат в определени случаи (когато това се допуска от GDPR) да определят различни правила. Такива правила са установени в Закона за защита на личните данни.

 • Кога е възможно да се обработват личните данни?

За да бъде обработването на личните Ви данни законосъобразно, трябва да бъде изпълнено поне едно от изискванията, посочени в член 6 от GDPR. В случай на специални категории лични данни трябва да бъде изпълнено поне едно от изискванията, посочени в член 9 от GDRP. И в двата случая трябва да бъдат спазени принципите за обработка на лични данни, посочени в член 5 от GDRP.

 

Обработка на личните данни от Валео Травъл ООД

 • Защо Валео Травъл ООД обработва лични данни?

Ние осигуряваме пътувания до десетки страни по света. За да можем да издадем и изпратим необходимете документи за Вашето пътуване се нуждаем от някои от личните Ви данни. Не е необходимо да разкривате никакви други лични данни, освен тези, от които ние задължително се нуждаем, за да можем да организираме желаната от Вас услуга. Но ако решите да разкриете незадължителна  информация, можем да направим повече за Вашето пътуване.

 • Какви лични данни обработваме?

Следващата таблица показва какви лични данни се нуждаем за дадена услуга.

Извършване на резервация / администриране на резервация за хотел или място за настаняване

 1. име (за всички лица по резервацията)
 2. фамилно име (за всички лица по време на резервацията)
 3. имейл адрес
 4. телефонен номер 
 5. дата на раждане (за деца)
 6. информация за Вашето здравословно състояние (ако желаете да използвате помощни услуги) - незадължително

 

 

Извършване на резервация за пакетна услуга, включваща транспорт, настаняване, застраховка

 1. име (за всички лица по резервацията)
 2. бащино име (за всички лица по време на резервацията)
 3. фамилно име (за всички лица по време на резервацията)
 4. имейл адрес
 5. телефонен номер  
 6. номерът на документа за пътуване (ако това се изисква от правните разпоредби)
 7. валидност на документа за пътуване (за всички лица по време на резервацията)
 8. ЕГН  (за всички лица по време на резервацията)
 9. информация за Вашето здравословно състояние (ако желаете да използвате помощни услуги) - незадължително
 1.  

 

Създаване и администриране на профил в системата (необходимо за заявяване на услуги онлайн)

 1. име (за всички лица по резервацията)
 2. фамилно име (за всички лица по време на резервацията)
 3. имейл адрес
 4. телефонен номер 

 

 

Закупуване на застраховка

 1. първо име (за всички лица по полицата)
 2. бащино име (за всички лица по полицата)
 3. фамилно име (за всички лица по полицата)
 4. имейл адрес 
 5. адрес
 6. телефонен номер
 7. ЕГН (за всички лица по полицата)
 8. избран начин за плащане (в брой, с кредитна/дебитна карта, на каса на Изипей, през системата на Еpay, по банков път)
 

 

Закупуване на допълнителен багаж

 1. първо име (на ползвателя на услугата)
 2. фамилно име (на ползвателя на услугата)
 3. имейл адрес
 4. телефон
 5. номер на резервация
 6. избран начин за плащане (в брой, с кредитна/дебитна карта, на каса на Изипей, през системата на Еpay, по банков път)

 

 

Закупуване на допълнителна екскурзия

 1. първо име (на ползвателя на услугата)
 2. фамилно име (на ползвателя на услугата)
 3. имейл адрес (на ползвателя на услугата)
 4. телефон
 5. номер на резервация
 6. избран начин за плащане (в брой, с кредитна/дебитна карта, на каса на Изипей, през системата на Еpay, по банков път)

 

 

Закупуване на допълнителна услуга (приоритетно качване на транспортно средство, специфичен изглед на стаята, трансфери, билети за музеи и други )

 1. първо име
 2. фамилно име
 3. имейл адрес
 4. телефон
 5. номер на резервация
 6. избран начин за плащане (в брой, с кредитна/дебитна карта, на каса на Изипей, през системата на Еpay, по банков път)

 

 

Закупуване на фиксирани места в транспортно средство (автобус, самолет, влак)

 1. първо име
 2. фамилно име
 3. имейл адрес
 4. телефон
 5. номер на резервация
 6. избран начин за плащане (в брой, с кредитна/дебитна карта, на каса на Изипей, през системата на Еpay, по банков път)

 

 

Изпращане на търговски съобщения

 1. имейл адрес

 

 

Игри, томболи, конкурси

Списъкът с изискваните лични данни винаги е даден в условията на всяка игра, томбола, конкурс. Най-често обработваните лични данни включват:

 1. първо име
 2. фамилно име
 3. имейл адрес

 

 

Жалби, свързани с обслужването

 1. първо име
 2. фамилно име
 3. номер на резервацията
 4. банкови данни за изплащане на обезщетение за вреди
 5. телефонен номер  
 6. друга предоставена от вас информация

 

 

Възстановяване на суми, свързани с неизпълнена част от пътуване

 1. първо име
 2. фамилно име
 3. номер на резервацията
 4. банкови данни за изплащане на обезщетение за вреди
 5. телефонен номер  
 6. друга предоставена от вас информация

 

 

Издаване на фактура

 1. първо име
 2. фамилно име
 3. имейл адрес
 4. адрес
 5. ЕГН/Номер на резервация

 

 

Запитвания

 1. първо име
 2. фамилно име
 3. имейл адрес
 4. друга предоставена от вас информация

 

 

Жалби, свързани с отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети и отмяна, съгласно Регламент (EC) 261/2004

 1. първо име
 2. фамилно име
 3. номер на резервация

 

 

Посещение на уебсайтовете на Валео Травъл ООД (www.valeotravel.net/ и www.niamavreme.bg)

 1.  IP адрес
 2. уеб сайтовете на Валео Травъл ООД използват "бисквитки" и подобни технологии. Повече информация можете да намерите тук.

 

 

* Тези лични данни се обработват по време на закупуването на услугата чрез уебсайта на Валео Травъл ООД.  

 

Извън обхвата, определен по-горе, всички други лични данни могат да бъдат обработвани само, ако доброволно предоставите такива данни на Валео Травъл ООД. Валео Травъл ООД си запазва правото да унищожи нежеланите лични данни. Субектът на данните се информира за тази процедура.

 

 

 • Общи условия за обработка на лични данни

Някои от услугите, предлагани от Валео Травъл, се подчиняват на изпълнението на допълнителни изисквания. Типично изискване е постигането на определена възраст. Освен ако субектите на данни не са достигнали необходимата възраст, не е възможно да им се предоставят определени услуги или да обработват личните им данни без съгласието на техните законни (назначени от съда) представители.

 • Обработка на лични данни за други цели

Някои случаи могат да включват по-нататъшна обработка на лични данни, която надхвърля целта, за която са получени личните данни. Пример може да бъде закупуването на екскурзия или почивка, когато основната цел е обработката на лични данни е за предоставяне на пътуването в конкретен период. В същото време обаче Валео Травъл е задължен да архивира документите по пътуването (за данъчни цели), съгласно приложимите законови разпоредби.

 • Място на съхраняване на лични данни

Валео Травъл ООД притежава голям обем данни. Някои от тези данни имат характер на лични данни. За да се гарантира тяхната сигурност и лесна достъпност, ние използваме облачните услуги, предоставяни от Equinix - водещ световен доставчик на първокласни центрове за данни с обекти в Европа, Америка, Австралия и Азия. Интернет свързаността се осигурява от Нетера ЕООД и Еволинк АД.

 

Споделяне на лични данни

 • Партньори

За да можем да осигурим пътувания до голям брой дестинации, както и да Ви предложим множество услуги по време на пътуването Ви, трябва да споделяме вашите лични данни с нашите партньори.  Вашите лични данни се споделят с авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи, трансфериращи компании, хотели, места за настаняване, туроператори, резервационни системи, застрахователни компании, компании отдаващи автомобили под наем, туристически обекти, атракциони, екскурзоводи, когато те участват активно в предоставянето на услуги по Вашето пътуване. Когато някои от нашите партньори, участват в организацията по Вашето пътуване, вашите лични данни ще бъдат споделени с техните партньори, които могат да се различават от нашите партньори.

 • Други партньори /например куриери/

Когато се използват определени допълнителни услуги, предлагани от Валео Травъл ООД, личните данни се обработват от трети страни. Условията за ползване на такава услуга винаги Ви информират дали вашите лични данни се обработват от трета страна, а Валео Травъл ООД изисква съгласие с тези условия. В противен случай услугата може да не бъде предоставена.

 • Органи на държавната администрация

В някои случаи е необходимо да споделяме вашите лични данни с органи на държавната администрация. Това включва не само органите на държавната администрация в Република България, но по-специално органите, които осигуряват граничен контрол или сигурност на дестинации.

 

Сигурност на личните данни

 • Технически, организационни и други мерки

Валео Травъл ООД се стреми да гарантира, че поверените от вас данни са възможно най-сигурно защитени. За тази цел приложихме редица технически и организационни мерки, които защитават вашите лични данни от неоторизирана или незаконна обработка и от непреднамерена загуба, унищожаване или повреда.

Валео Травъл ООД има за цел да минимизира обработката на лични данни. Ние обработваме само информация, която е абсолютно необходима, или информация, която ни предоставяте с вашето съгласие извън обхвата на необходимата обработка. Всички интерфейси на уебсайта или приложенията, чрез които се предоставят нашите услуги, са проектирани така, че да предлагат възможно най-висок стандарт на поверителност.

Както е посочено по-горе в тези принципи за защита на личните данни, ние разкриваме вашите лични данни на трети лица в определени случаи, в които имаме задължение да го направим. В такива случаи избираме надеждни партньори, за които можем да сме сигурни, че ще прилагат стандарти за защита на личните данни, които предлагат най-малкото същото ниво на сигурност като тези, приети от Валео Травъл ООД.

Когато личните данни се предават на органи на държавната администрация, ние винаги използваме най-подходящите и най-сигурните опции, предлагани от даден орган.

 

Период за обработка на лични данни

 • Максимален период на обработка на лични данни

Максималният период, през който Валео Травъл ООД обработва личните данни на своите клиенти е 10 години от деня на прекратяване на правната връзка между субекта на данните и Валео Травъл ООД или 10 години след края на данъчния период, през който съответното изпълнение е било предоставено. Посоченият период на обработка произтича от Закона за счетоводството. Причината за такава обработка е законовото задължение и законният интерес на Валео Травъл ООД. След изтичането на този период личните ви данни ще бъдат изтрити.

 • Друг период на обработка на лични данни

Ако изпратите запитване до нашия контактен център или в случай на обичайно взаимодействие с Валео Травъл ООД, вашите лични данни се изтриват на много по-ранен етап. Вашите лични данни се съхраняват за периода, за който се нуждаем от тях, за да изпълнят целите, посочени в тези принципи за защита на личните данни или за да се спазят законовите задължения.

 

Бисквитки и други технологии за проследяване

 • Какво представляват "бисквитките"?

"Бисквитките" са малки текстови файлове, съхранявани от уеб страници на компютъра или мобилното ви устройство в момента, в който започнете да използвате уеб страниците. Благодарение на това страниците запомнят за известно време вашите предпочитания и операции (например информация за записване, език, размер на шрифта и други предпочитания за показване), така че да не е необходимо да въвеждате тази информация отново и да превключвате от една страница в друга. Файловете на "бисквитките" ни не могат да идентифицират отделен потребител, а само чрез произволно генериран идентификационен код могат да идентифицират компютъра или мобилното устройство, които използвате.

 • Защо Валео Травъл ООД използва "бисквитки" и други технологии за проследяване?

Бисквитките и другите технологии за проследяване могат да се използват на нашия уебсайт и в нашите приложения по различни причини, като например за работата на уебсайта, анализ на кликванията или рекламни цели. Използваме предимно бисквитки и други технологии за проследяване, за да можем да повишим качеството и ефективността на нашите услуги.

 • Бисквитки и други технологии за проследяване, използвани от Валео Травъл ООД

Списъкът на "бисквитките" и другите технологии за проследяване, използвани от Валео Травъл ООД на неговия уебсайт и тяхната точна цел, можете да намерите тук: 

* Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава.

* Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца. Функционални бисквитки Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да ни пишете на чата, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

*Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google Analytics, Google Adwords и др.

 • Повече информация за "бисквитките", забрана на "бисквитките"

За повече информация относно "бисквитките", как работят "бисквитките", как да ги управлявате или изтриете, посетете уеб страницата на адрес www.allaboutcookies.org

В настройките на някои интернет браузъри (Internet Explorer, Safari, Chrome) бисквитките и други технологии за проследяване могат да бъдат забранени. Друг начин за управление на "бисквитките" е чрез www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Ако решите да забраните определени "бисквитки", функционалността на уебсайта на Валео Травъл ООД може да бъде ограничена.

 

Получаване на newsletter съобщения

С настоящото доброволно предоставям личните си данни, включително моя по-горе описан електронен адрес, на Валео Травъл ООД, Индетификационен номер: BG131486487, със седалище в гр. София, ул. Боянски водопад 12, за целта на изпращане на търговски съобщения от тази компания. Валео Травъл ще заемат позицията на администратор по отношение на така предоставената лична информация.

Наясно съм, че Валео Травъл ще обработят моите лични данни (имейл адрес), докато не оттегля съгласието си за обработката на моите лични данни за целите на изпращане на търговски съобщения. Търговските съобщения могат да се отнасят не само до услугите и продуктите на Валео Травъл ООД, но и до техните съдействащи партньори. Те включват по-специално авиокомпании, компании отдаване на автомобили под наем, хотели и места за настаняване, екскурзоводи, застрахователни компании и доставчици на платежни услуги.  Валео Травъл ООД се ангажира, че личните данни няма да бъдат разкривани на неговите бизнес партньори и че търговските съобщения, ако има такива, ще бъдат изпратени само от Валео Травъл ООД. Ако търговска комуникация съдържа връзка към уебсайта на "Валео Травъл", съм наясно и съм съгласен, че при посещаването на този уеб сайт моят IP адрес може да бъде обработен в определени случаи. Уеб сайтът на Валео Травъл ООД използва "бисквитки" и други технологии за проследяване.

Освен това декларирам, че съм наясно, че мога да оттегля моето съгласие за обработването на лични данни по всяко време. Оттеглянето на съгласието за обработката на лични данни (изтриване на потребителски данни/право на изтриване на лична информация)  може да се извърши чрез интернет връзката (линк), съдържаща се във всяка търговска комуникация, която ви е била предоставена. В резултат на такова оттегляне (изтриване на потребителски данни/право на изтриване на лична информация) предоставените от мен лични данни повече няма да бъдат обработвани от администратора за целите на изпращане на търговски съобщения.

Можете да намерите повече информация за принципите за обработка на личните данни на Валео Травъл ООД тук. Правата и задълженията, произтичащи от обработката на лични данни, се уреждат с Регламент на Европейския съюз и на Съвета (ЕС) 2016/679.

 

Упражняване на права от субектите на данни

 • Право на информация

Валео Травъл ООД спазва принципа на прозрачност при обработването на лични данни. В съответствие с този принцип ние винаги предоставяме на субектите на данни информация за начина, по който се обработват личните им данни.

Ако желаете да знаете по принцип кои от вашите лични данни обработваме, можете да изпратите заявката си тук.

Ако искате да откриете конкретни лични данни, които са обработени директно за Вас, можете да подадете молбата си тук и да посочите коя конкретна информация изисквате. Информацията, на която имате право, е описана в членове 13 и 14 от GDPR. Ако не подадете конкретни изисквания, вашето искане ще бъде разглеждано като общо искане по предходния параграф. Трябва да посочим, че ако не сме в състояние да удостоверим самоличността ви по електронен път или ако има основателни съмнения относно вашата самоличност, може да ви помолим да представите доказателство за самоличност в офиса на Валео Травъл ООД. Само по този начин можем да изключим възможността личните ви данни да бъдат разкрити на лице, което само претендира, че сте вие.

Искането ви ще бъде разгледано възможно най-скоро. Но имайте предвид, че често това е много сложен процес, който може да отнеме няколко седмици.

 • Право на коригиране

Ако установите, че някои от личните Ви данни, които обработваме, са неправилни или остарели, моля, уведомете ни тук. Също така, в този случай Валео Травъл ООД може да изиска представянето на доказателство за самоличност в негов офис. Това е единственият начин да предотвратите неоторизирано изменение на личните ви данни.

Ако поправянето на вашите лични данни засяга личният Ви профил, можете да извършите коригирането само след като влезете в него, на адрес: http://niamavreme.bg/user/login.html

В някои случаи не можем да поправим личните ви данни. Това включва случаи, при които вашите неправилни или остарели лични данни (фамилно име при раждане) се съдържат във фактура, която трябва да архивираме по закон.

 • Оттегляне на съгласието за обработка на лични данни и право на забравяне (право на изтриване/ изтриване на потребителски данни/право на изтриване на лична информация)

Ако Валео Травъл ООД обработва вашите лични данни въз основа на вашето съгласие с обработката на вашите лични данни, можете да спрете/анулирате по-нататъшната им обработка по всяко време. Трябва само да оттеглите/анулирате съгласието си за такава обработка.

Можете също така да упражнявате правото си да бъдете забравени/ право на изтриване на личните ви данни. В такъв случай, Валео Травъл ООД ще унищожат всичките ви лични данни, които обработваме. Изключение са случаите, при които обработката се извършва въз основа на законово задължение или за легитимен интерес на Валео Травъл ООД. Също така в този случай Валео Травъл ООД може да поиска идентификация на субекта на данните, преди да унищожат личните данни. За да упражните правото си да бъдете забравен/ изтрит е необходимо да изпратите имейл на адрес: [email protected]

 

Актуализиране на принципите за защита на личните данни

Валео Травъл ООД запазва актуалните принципи за защита на личните данни и спазва приложимите законови разпоредби. Поради тази причина те могат да се променят от време на време. Искаме всички наши клиенти да обърнат дължимото внимание на тези принципи.

 

Отговорност за обработката на лични данни

Отговорност за законосъобразно обработване на вашите лични данни e Валео Травъл ООД. Административният орган, осъществяващ надзор върху обработката на лични данни в Република България, е Комисия за защита на личните данни.

 

DPO Длъжностно лице по защита на личните данни

Този раздел на нашия уебсайт в момента се подготвя за Вас.

 

Често задавани въпроси

 • Какво представлява GDPR?

GDPR (Общ регламент за защита на данните) е новият Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица при обработването на лични данни, считано от 25 май 2018 г. В Република България , частично отменя Закон за защита на личните данни, съгласно измененията. По този начин регламентът ще се прилага за всички администратори и лицата, обработващи лични данни, които имат регистрирани седалища в ЕС или участват в обработването на лични данни на гражданите на ЕС.

 • Какво представляват личните данни и защо е важно да бъдат защитени?

Личните данни са преди всичко, но не само, име, фамилия, дата на раждане, ЕГН, номер на паспорт и лична карта, имейл и пощенски адрес. Според GDPR личните данни обаче са всякаква информация или факт, които водят до идентифициране или разпознаваемост на конкретно лице. Всяка информация, която може да бъде свързана с конкретно лице, може по този начин да стане лична информация.

Важно е да се защитят личните данни по подходящ начин, за да се предотврати злоупотребата им. За съжаление, търговията с лични данни е често срещана практика в някои страни. В по-добри сценарии такава практика води само до неразрешено изпращане на рекламни материали, спам и други оферти. В по-лоши случаи кражба на лична самоличност може да се дължи на такава търговия. В ЕС такива случаи са доста редки.

 • Има ли различни видове лични данни?

GDPR разграничава няколко категории лични данни. Той разпознава клас от специални лични данни, досега наричани често чувствителни лични данни. Те включват информация относно политическите възгледи, етническа принадлежност, здравословно състояние, сексуална ориентация, генетични и биометрични данни и др. При обработката на тази категория с лични данни е важно да се обърне специално внимание на тяхната защита.

 • Какви промени въвеждат GDPR и защо са били необходими тези промени?

GDPR значително увеличава правата на физическите лица, с които са свързани личните данни, т.е .: лицата с лични данни и им позволява да научат по лесен начин кой обработва личните им данни, къде и как. Той също така се фокусира повече върху администраторите и преработвателите на лични данни и техните знания за това какво се случва с предоставяните лични данни.

Личните данни са продаваема стока, с която лесно може да бъде злоупотребено. Поради това беше необходимо да се подобрят начините, по които физическите лица контролират личните си данни. Новото законодателство също улеснява работата на надзорните органи. Основната цел на GDPR обаче е да предотврати злоупотребата с лични данни и да гарантира, че подобна злоупотреба е бързо и ефикасно спряна.

 • Как ще ме засегне GDPR?

Възможно е в конкретни случаи да се свържем с вас, като поискаме отговора Ви на въпроса дали искате да продължите да получавате нашите бюлетини и да останете сред първите хора, които научават за нашите интересни оферти, подготвени за вас. Ако сте един от нашите членове на програмата за лоялност, ние ще се свържем с вас с искане да ни уведомите дали искате да продължите да се радвате на ползите въз основа на вашето членство и статут.

 • Защо Валео Травъл ООД се нуждае от личните ми данни?

Ние предлагаме пътувания до десетки страни в света. Някои от вашите лични данни са необходими, за да можем да осъществим, издадем и изпратим необходимете документи за Вашето пътуване.  

 • Дали Валео Травъл ООД споделя личните ми данни с никого?

Трябва да споделяме определена информация с нашите партньори, за да осигурим услугите, които сте резервирали при нас. Ние прилагаме строги критерии към партньорите, с които трябва да споделяме вашите данни и правим регулярни проверки.

 

Линкове към други уеб страници

Нашият уеб сайт съдържа линкове към други уеб страници. Указанията за защита на личните данни важат само за нашата уеб страница. Молим да обръщате внимание на информацията за защита на личните данни, която е дадена на чуждите уеб страници. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание. За нелегални, непълни или липсващи указания, както и за вреди, причинени от наличието или неналичието на такава информация, отговорност носи доставчикът на уеб страницата, към която сте били препратени. Ние носим отговорност за съдържанието на чуждите страници, само ако сме били уведомени от вас за евентуално нарушаване на законовите разпоредби и имаме техническата възможност да предотвратим използването им.

 

Google Analytics

Този уебсайт използва Google Analytics („Гугъл Аналитикс“), услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc ("Google"). Google Analytics използва т.нар. cookies („бисквитки“), представляващи текстови файлове, запаметени на вашия компютър, за да направи възможен анализа на използването на сайта от потребителите. Информацията за използването на този сайт, придобита посредством бисквитки, обикновено бива предавана и съхранявана от Google на сървъри в САЩ. На този сайт е активирано IP обезличаване, поради което Google ще заличи частично IP адреса на потребител в държавите-членки на Европейския съюз, както и в другите страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се изпраща и заличава частично на сървъри в САЩ. По възлагане на оператора на този уебсайт Google ще използва тази информация, за да оцени използването на сайта, за съставяне на отчети за уеб-активности и предоставяне на оператора на сайта на други услуги, свързани с използването на сайта и използването на интернет към сайта. Google няма да свързва IP адреса, изпратен от вашия браузър чрез Google Analytics, с други данни, съхранявани от Google.

Можете да предотвратите записа на бисквитки чрез съответните настройки на вашия браузър. Обръщаме ви внимание, че ако направите това, е възможно да не можете да използвате всички функции на този сайт.

Освен това можете да предотвратите събирането на данните, извличани чрез бисквитките и свързани с използването на сайта от вас (включително и IP адрес) от Google, както и обработката на тези данни от Гугъл, като изтеглите и инсталирате намиращия се на следния интернет адрес браузър-плъгин: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Моля да имате предвид, че използването на браузър-плъгина е ограничено до съответния браузър и съответния компютър и след инсталирането му не е възможно да бъде изтрит, с цел запазване на деактивацията на Google Analytics. Декларацията за поверителност на Гугъл може да намерите на http://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/.

Можете да изключите събирането на данни от Google Analytics и като кликнете на следния линк - http://optout.networkadvertising.org/?c=1#!/  . На компютъра ви ще бъде създадено Opt-Out-Cookie (бисквитка за отказ), което предотвратява бъдещето събиране на данните ви, когато посетите този сайт.

 

Google AdWords

Този уеб сайт използва Google AdWords, услуга за ремаркетинг и поведенческо насочване предоставена от Google. С тази услуга рекламната дейност на www.NiamaVreme.bg се свързва с рекламната мрежа Adwords посредством „бисквитки“ (вижте информация за бисквитките тук). Валео Травъл ООД не идентифицира и не събира данни за потребителите посредством Google AdWords. Можете да се откажете от показване на реклама чрез Google AdWords тук - https://adssettings.google.com/authenticated?hl=bg.

 

Facebook

Нашият сайт използва Social Plugins („Plugins“) на социалната мрежа facebook.com, която се поддържа от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. („Facebook“).

Plugins се разпознават по логата на Facebook (бяло „f“ на син фон или „вдигнат нагоре палец“) или биват  отличени с „Facebook Social Plugin”.

Когато влезете в дадена уеб страница, вашият браузър веднага ще направи директна връзка със сървърите на Facebook. Съдържанието на този Plugin ще бъде предадено директно от Facebook към вашия браузър, който ще го свърже с интернет страницата. Валео Травъл ООД не може да влияе на количеството данни, които Facebook събира с помощта на тези Plugins. Затова чрез следния линк ние ви информираме само за това, което ни е известно http://www.facebook.com/help/?faq=17512.

Чрез свързването с тези Plugins Facebook получава информация, че съответната наша интернет страница или платформа е била посетена. Ако сте се логнали във Facebook, Facebook може да причисли това посещение към вашия профил. Ако си взаимодействате с тези  Plugins, напр. натиснете бутона „Харесвам“ или напишете коментар, съответната информация веднага ще бъде прехвърлена от вашия браузър към Facebook и ще бъде запаметена там. Ако не сте регистриран във Facebook, пак има възможност Facebook да разбере вашия IP адрес и да го запамети.

Тези Plugins на Facebook могат да бъдат прикрепени от операторите на сайтове върху собствените интернет страници или платформи. С едно кликване върху тези Plugins регистрираните във Facebook потребители могат автоматично да оставят съобщение в техния Facebook профил, че харесват информацията от линковете на оператора на сайта. Свързаният с Facebook Plugin „си комуникира“ текущо с Facebook и при посещение на интернет страницата изпраща данните на Facebook – дори и ако потребителят не е кликнал на Plugins.

Чрез така наречената iFrame-връзка браузърът зарежда освен стартираната страница и една допълнителна по-малка „страница в страницата“, която съдържа съответния Plugin. В случай на Plugin принадлежащ на Facebook тази iFrame-връзка или изходният текст изхожда напълно от Facebook и не може да бъде контролиран или обработван от Валео Травъл ООД.

Ако потребителят не е логнат във Facebook или изобщо не е регистриран там, пак му се поставя „бисквитка“, която не може да бъде разпозната, например като B7dcTqhjbdeTEF3fuDgIIFw47QPIO и е валидна две години.

Ако браузърът по-късно отново се свърже със сървъра на социалната мрежа, „бисквитката“ се прехвърля и може да спомогне за създаването на профил. При потребители, които се регистрират в последствие, също е възможна връзка с информацията, съдържаща се в „бисквитката“.

Ако потребителят е логнат в текущата сесия във Facebook, се предава информация както за страницата, така и за „бисквитката“ – при това е възможно тази информация за идентификация на сесията да бъде причислена към съответния акаунт.

На нас не ни е известен обхватът на данните и целите, за които те се събират, както и как се използват от Facebook. Относно информация за вашите права и възможности за настройка за защита на вашите лични данни, молим да се обърнете към Facebook Inc. или да следвате инструкциите за защита на личните данни на Facebook тук - https://www.facebook.com/policy.php#http://www.facebook.com/policy.php .

С Add-ons можете да блокирате Facebook-Social-Plugins за вашия браузър, като използвате например „Facebook Blocker“.


 

Търси хотел

Абонамент за оферти

Ваучер за подарък
На море през Май и Юни! 1 нощувка, All Inclusive в Chrousso Village, Халкидики, Гърция