Личната неприкосновеност на клиентите е от особено значение за нас. Взети са необходимите мерки информацията, предоставена на дружеството във връзка с дейността му, да бъде защитена и ползвана само за законосъобразни нужди. Посещавайки този уебсайт, Вие приемате условията за неговото ползване. Тези условия могат да бъдат изменяни/допълвани съобразно нововъведени изисквания, норми и др. и поради тази причина е препоръчително да се запознавате периодично с тях, за да бъдете наясно с нововъведенията.

 

Обръщаме внимание да се запознавате с условията за ползване на други уебсайтове, които посещавате чрез този уебсайт, доколкото техните условия на ползване могат да се различават от настоящите. Ние не носи отговорност за други уебсайтове и съдържащата се на тях информация.

 

Моля внимателно прочетете тези правила за ползването и достъпа до уебсайта. В случай, че не сте съгласни с тях, моля, не ползвайте уебсайта.

Уеб сайтът е собственост и поддържан от Валео Травъл ООД, като тук трябва да се разбират и други субекти, осигуряващи поддръжка, доставка и др. във връзка с уеб сайта.

Информацията на уеб сайта, включително тези условия, може да бъдат променяни/ допълвани от Валео Травъл ООД по всяко време и без предупреждение. Такова изменение ще се извършва с техническа или комерсиална цел. Препоръчително е периодично да се запознавате с тези условия, за да сте наясно с измененията, тъй като ще се счита, че сте съгласни с тях, ако продължавате да посещавате уеб сайта.

Всички оферти и посочини цени на този уеб сайт зависят от конкретната наличност. 

Независимо, че са взети всички мерки, за да бъде гарантирана актуалността на информацията, съдържаща се на този уебсайт, клиентите следва да имат предвид, че "Валео Травъл" ООД си запазва правото да внася изменения в цените и другите условия по всяко време с изключение на регламентираните в нормативен акт.

 

Авторски права

Всички изображения, лога, картинки, снимки, текстове, документи, база данни и друга информация или рекламни материали, публикувани в този Уеб сайт, както и всички софтуерни програми и приложения са собственост на Валео Травъл ООД и/или на неговите партньори и са под закрилата на Закона за авторското право и сродните му права и на останалото приложимо законодателство. Всяко използване, възпроизвеждане, промяна, публичен показ и сваляне на част или цялото съдържание на Уеб сайта без изричното разрешение на Валео Травъл ООД и/или на неговите партньори е забранено. Валео Травъл ООД си запазва правото да предприеме съдебни действия срещу подобни нарушения съобразно предвидения от закона ред. 

Вие може да използвате материалите на уеб сайта единствено за Ваше персонално ползване, не за търговски цели. Вие имате право да покажете на компютърен екран, да принтирате материали или да разпространите по електронен път информация от този сайт единствено за гореспоменатите цели и без промяна, добавяне или изтриване. Освен изрично споменатото тук, Вие не може да променяте, модифицирате, размножавате, разпространявате или да използвате комерсиално, която и да е информация от този уеб сайт без предварително разрешение от Валео Травъл ООД.

 

Ограничена отговорност

Този уеб сайт съдържа материали изготвени от трети лица или линкове към други уеб сайтове. Подобни материали са предоставени от трети лица и не са под директния контрол на Валео Травъл ООД и дружеството не може да бъде отговорно по отношение на каквито и да е материали изготвени от трети лица или съдържанието на други уеб сайтове.

 

Валео Травъл ООД не може да гарантира, че:

Достъпът до Уеб сайта ще бъде непрекъснат и безпроблемен по всяко време

Уеб сайтът или сървърът (сървърите), чрез които се осъществява достъпа до него, няма да съдържат вируси или други вредни компоненти

Данните за хотелите или всяка друга информация публикувана на сайта ще бъдат винаги верни и без грешки

 При анулиране на резервация ВалеоТравъл ООД удържа комисионна от 1.5% от върната сума, която отива за покриване на транзакционни разходи

 

Забранено е и използването на Уеб сайта, както лично, така и чрез автоматизирани средства (както са дефинирани по-горе), по начин, който би могъл:

Да доведе до модифициране на която и да било част от Уеб сайта

Да увреди неговата функционалност

Да натовари неговата инфраструктура

Да наруши или да направи опит да наруши нормалното функциониране на Уеб сайта

Да доведе до нарушаване или влошаване на качеството на достъпа на други потребители до Уеб сайта

 

Търси хотел

Абонамент за оферти

Ваучер за подарък
На море през Май и Юни! 1 нощувка, All Inclusive в Chrousso Village, Халкидики, Гърция